Retour

Nouvelle édition du bulletin communal

eise buet

Un nouveau centre

Au mois de mars, nous avons pu présenter les résultats de la participation citoyenne au réaménagement du centre de Bettembourg. Ces idées ont donné lieu à un plan directeur qui pourrait être mis en oeuvre progressivement au cours des prochaines années. Vous trouverez un résumé dans cette édition du Buet.

Le rapport intégral peut être consulté sur bettembourg.lu

Club Senior « de Forum »

Le nouveau Club Senior «De Forum» va ouvrir ses portes très prochainement. La commune de Bettembourg, en partenariat avec la commune de Leudelange, s’est dotée d’un lieu de rencontre et d’échange pour les personnes seniors.

Naturpakt und Klimapakt 2.0

Als bestplatzierte Gemeinde im Basisaudit hat Bettemburg sein Engagement in Sachen Förderung der Biodiversität und Verstärkung des Naturschutzes nochmals deutlich intensiviert. Nur knapp 4 Monate nach dem Basisaudit stellte sich Bettemburg am 6. März 2023 einem Re-Audit mit dem Ziel, als erste Gemeinde Luxemburgs eine Silberzertifizierung zu erreichen. Im Rahmen des Klimapaktes engagiert sich die Gemeinde Bettemburg, um die auf nationaler Ebene geforderten Klimaziele bis 2030 zu erreichen.

Frauen im Widerstand

Die Rolle der Frauen in der Geschichtsschreibung könnte als unklar bezeichnet werden. „Du kommst hier nie mehr raus“ ist ein starkes Buch mit zahlreichen Biografien von Frauen, die eine zentrale Rolle im Widerstand spielten.

De Risen-Erliefniswee

Erlieft dem Ris seng Aventuren a flott Konschtwierker op engem spannenden Theemewee, deen duerch ganz Beetebuerg féiert.

Bei eis doheem

Amélie Becker et Géraldine Gij habitent la route de Peppange. Voisines, elles sont devenues amies depuis le confinement, qui a créé des liens dans tout le quartier. Un rapprochement qui a bien aidé à supporter le long chantier qui est en passe de s’achever.

Trio culinaire

Frëndschaft fir ze schmaachen: Den „Trio culinaire“ ass e Kachbuch, dat mat den zwou Partnergemenge vu Beetebuerg gestalt gouf. Et bitt op eng flott Aart a Weis en Abléck an d’Liewe vun deenen dräi Gemengen. Vun der éischter Iwwerleeung, am Kader vum Kulturjoer Esch2022, bis zum fäerdege Projet sinn eppes méi ewéi annerhallef Joer vergaangen.

De Klenge Buet

Duerch eis Gemeng féiert säit Kuerzem en Theemewee, deen um Comic „De Ris geet op d’Rees“ baséiert. D’Buch erzielt vu menge villen Erliefnisser hei zu Beetebuerg. A genau déi kënnt dir elo zesumme mat mir entdecken. Op engem Tour vu ronn 10 km, oder engem méi kuerzen Tour vu ronn 7 km, kënnt dir net just d’Natur genéissen, mee och vill iwwert d’Gemeng gewuer ginn.