Retour

Fréijoersconcert

musique

Organisateur

Kannerchorale Les Enfants de l'Alzette Bettembourg

Kannerchouer Les enfants de l’Alzette Beetebuerg sangen de Mëtteg ënner der Direktioun vum  Marc Cesarini an de Jugendensembel Jusik vun der HMB an FNHNF spillen ënner der Direktioun vum Steve Humbert.

Fir Iessen a Gedrénks ass gesuergt.

Fräien Entrée

KulTourhaus

8, rue de l’École L-3341 Huncherange