Retour

100 Joër Chorale Municipale Sängerfreed Beetebuerg

Sing Concept Clipped Cards and Lights
13.11.2022
Dimanche
17:00 – 20:00

Organisateur

Chorale Municipale Sängerfreed Bettembourg

Concert en Honneur 100 Joer Chorale Municipale Sängerfreed Bettembourg

offréiert vun der

  • Harmonie Municipale Beetebuerg,
  • Fanfare Ste Cécile H.N.F.,
  • Jusik Jugendensembel Beetebuerg,
  • Kanner a Jugendchouer les Enfants de l’Alzette Bettembourg.

Enn vum Concert gëtt eng Quête fir « Beetebuerg hëlleft » gemaach.

Fräien Entrée

KulTourhaus

KulTourhaus

8, rue de l’École L-3341 Huncherange