Truites Fumées

14 avril 2018 10:00 - 18:00

Organisé par : Les amis de la Pêche/Noertzange
Lieu : Café Nicola zu Fennange

Mir reecheren d’Fësch selwer, een Deel  op der Platz dovunner selwer vun 10.00 – 18.00 Auer Non Stop.

Vun all verkaaftem Fësch gi mir 0,50 Euro un Télévie.