Télévie – Centre de promesses

21 avril 2018

Organisé par : Organisatiounscomité vum Centre de promesses Beetebuerg.
Lieu : Place Nelson Mandela

Samschdes, den 21. Abrëll 2018 mobiliséiert sech ganz Lëtzebuerg erëm fir den Télévie an d’Gemeng Beetebuerg ass deen Dag en Télévie-Zenter.

Hal Iech deen Dag elo schons fräi, well et wärt den vill lass sinn an eiser Gemeng!

Détailer kommen lues a lues no.

www.televie.lu

Well Dir en Don maachen ?

IBAN: LU59 0019 5155 3684 7000
BIC: BCEELULL
Beneficiaire: Organisatiounscomité Centre de promesses Beetebuerg
Stéchwuert: Don Télévie