Generalversammlung vun der Amiperas

13 mars 2018

Organisé par : Amiperas Beetebuerg
Lieu : Schlass Bettembourg

Op eiser Generalversammlung gëtt et normalerweis gratis Gedrénks. Dëst Joer froe mer d’Léit d’Gedrénks ze bezuelen an spenden dëst un den Télévie. Mir stellen och eng Béchs op fir déi Léit di nach en extra Don wëllen maachen.