Fuesbal

28 février 2019 15:00

Organisé par : Foyer Sainte Elisabeth
Lieu : Foyer Sainte Elisabeth / 4, rue de la Tannerie, Bettembourg

Mam Orchester « Duo Blue Night ». Fir Fueskichelcher, Kaffi a Schampes ass gesuergt an eng flott Tombola steet och um Programm.

Info 51 16 06 1